Юридическая компания «Закон»

(098) 002-40-32

zakaz

Перечень работ осуществления хозяйственной деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов архитектуры

(Перелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури)

4.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ
4.01.00 Розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд
4.02.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних
4.03.00 Улаштування фундаментів із застосуванням паль
4.04.00 Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами
4.05.00 Зведення металевих конструкцій
4.06.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
4.07.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій
4.08.00 Зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій
4.09.00 Зведення дерев’яних конструкцій
4.10.00 Монтаж інженерних споруд
4.11.00 Монтаж магістральних  нафто-газопроводів, споруд та обладнання
4.12.00 Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів
4.13.00 Виконання підводно-технічних робіт
4.14.00 Розробка гірничих споруд та комплексів
4.15.00 Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини
4.16.00 Монтаж технологічного устаткування
4.16.00-01 Систем радіо та телебачення
4.16.00-02 Об’єктів зв’язку
4.16.00-03 Об’єктів комунального господарства
4.16.00-04 Об’єктів газової промисловості
4.16.00-05 Об’єктів чорної металургії
4.16.00-06 Об’єктів гірничорудної промисловості
4.16.00-07 Об’єктів теплоенергетики
4.16.00-08 Котельних установок
4.16.00-09 Об’єктів водопостачання, водозабірних та насосних установок
4.16.00-10 Об’єктів каналізації, магістральних колекторів, очисних споруд
4.16.00-11 Об’єктів вугільної промисловості
4.16.00-12 Об’єктів електротехнічної промисловості
4.16.00-13 Об’єктів кольорової металургії
4.16.00-14 Об’єктів гiрничорудної промисловості
4.16.00-15 Об’єктів хiмiчної промисловості
4.16.00-16 Об’єктів важкого i транспортного машинобудування
4.16.00-17 Об’єктів верстатобудiвної та iнструментальної промисловості
4.16.00-18 Об’єктів загальномашинобудiвних
4.16.00-19 Об’єктів оборонної промисловості
4.16.00-20 Об’єктів авіаційної та космічної промисловості
4.16.00-21 Об’єктів автомобiльної i тракторної промисловості
4.16.00-22 Об’єктів моторобудування для тракторiв та автомобiлiв
4.16.00-23 Об’єктів суднобудiвної промисловості
4.16.00-24 Об’єктів сiльськогосподарського машинобудування
4.16.00-25 Об’єктів продовольчого машинобудування
4.16.00-26 Об’єктів будiвельного, дорожнього, комунального машинобудування
4.16.00-27 Об’єктів радiопромисловості
4.16.00-28 Об’єктів електронної промисловості
4.16.00-29 Об’єктів з виробництва вибухонебезпечних речовин
4.16.00-30 Об’єктів лiсної та деревообробної промисловості
4.16.00-31 Об’єктів будiндустрії і будматерiалiв
4.16.00-32 Об’єктів легкої i текстильної промисловості
4.16.00-33 Об’єктів рибної промисловості
4.16.00-34 Об’єктів медичної i мiкробiологiчної промисловості
4.16.00-35 Об’єктів водогосподарського будiвництва
4.16.00-36 Об’єктів водного транспорту
4.16.00-37 Об’єктів повiтряного транспорту
4.16.00-38 Об’єктів зв’язку, сигналізації та комунікацій
4.16.00-39 Об’єктів залiзниц та метрополiтену
4.16.00-40 Об’єктів автомобільного транспорту
4.16.00-41 Об’єктів агропромислового комплексу
4.16.00-42 Об’єктів торгiвлi та громадського харчування
4.16.00-43 Об’єктів матерiально — технiчного постачання i збуту
4.16.00-44 Об’єктів охорони здоров’я
4.16.00-45 Закладів освіти та науки
4.16.00-46 Театрально — видовищних установ
4.16.00-47 Об’єктів кiнематографiї
4.16.00-48 Об’єктів полiграфiчної промисловості
4.16.00-49 Об’єктів водопостачання i каналiзацiї
4.16.00-50 Фiзкультурно — спортивних споруд
4.16.00-51 Захисних споруд цивiльної оборони
4.16.00-52 Банківських установ та Об’єктів Національного банку
4.16.00-53 Об’єктів спеціального призначення
4.16.00-54 Об’єктів харчової промисловості
4.16.00-55 Об’єктів переробної промисловості
4.16.00-56 Приладів і засобів контрольно-вимірювальних систем
4.16.00-57 Об’єктів паливно-енергетичного комплексу
4.16.00-58 Транспорту
4.16.00-59 Об’єктів обробної промисловості
4.16.00-60 Водоохолоджувального устаткування
4.16.00-61 Електротехнічного обладнання
4.16.00-62 Систем опалювання, котелень, теплопунктів, приладів обліку енергоносіїв
4.16.00-63 Об’єктів з виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
4.16.00-64 Систем вентиляції та кондиціонування повітря
4.16.00-65 Теплотехнічного обладнання
4.16.00-66 Об’єктів електроенергетики
4.16.00-67 Об’єктів нафтової промисловості
4.16.00-68 Об’єктів нафтопереробної та нафтохiмiчної промисловості
4.17.00 Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видами технологічного  устаткування)
4.17.00-01 Систем радіо та телебачення
4.17.00-02 Об’єктів зв’язку
4.17.00-03 Електротехнічного обладнання
4.17.00-04 Електричного обладнання
4.17.00-05 Об’єктів агропромислового комплексу
4.17.00-06 Механічного обладнання
4.17.00-07 Систем автоматизованого управління та диспетчеризації
4.17.00-08 Систем водопостачання та каналізації
4.17.00-09 Систем опалювання, котелень, теплопунктів
4.17.00-10 Приладів обліку енергоносіїв
4.17.00-11 Технологічного обладнання
4.17.00-12 Систем вентиляції та кондиціонування повітря
4.17.00-13 Об’єктів вугільної промисловості
4.17.00-14 Об’єктів електротехнічної промисловості
4.17.00-15 Об’єктів комунального господарства
4.17.00-16 Об’єктів гірничорудної промисловості
4.17.00-17 Підйомного та підйомнотранспортного обладнання
4.17.00-18 Холодильних та компресорних установок
4.17.00-19 Обладнання теплових електростанцiй
4.17.00-20 Обладнання атомних електростанцiй
4.17.00-21 Обладнання гідравлічних електростанцiй
4.17.00-22 Систем опалювання, котелень, теплопунктів, приладів обліку енергоносіїв
4.17.00-23 Засобів автоматики об’єктів теплоенергогосподарства (котелень, теплопунктів)
4.17.00-24 Автоматики засобів зв’язку
4.17.00-25 Теплотехнічне обладнання
4.17.00-26 Систем відеоконтролю та спостереження
4.17.00-27 Об’єктів електроенергетики
4.17.00-28 Енерготехнічного обладнання
4.17.00-29 Об’єктів переробної промисловості
4.17.00-30 Об’єктів хімічної промисловості
4.17.00-31 Об’єктів чорної металургії
4.17.00-32 Об’єктів кольорової металургії
4.17.00-33 Газопостачання та газоустаткування
4.17.00-34 Посудини, що працюють під тиском, ємкості
4.17.00-35 Парові та водогрійні котли
4.17.00-36 Технологічне устаткування, що застосовується у технологічних системах та устаткуваннях, що використовуються у процесах видобудку та переробки сировини, в.ч. нафти і газу; зливо-наливні естакади
4.17.00-37 Приладів і засобів контрольно-вимірювальних систем
4.17.00-38 Об’єктів паливно-енергетичного комплексу
4.17.00-39 Об’єктів машинобудування
4.17.00-40 Транспорту
4.17.00-41 Металообробне устаткування
4.17.00-42 Теплосилове устаткування
4.17.00-43 Деревообробне устаткування
4.17.00-44 Будіндустрії і будматеріалів
4.17.00-45 Комунального господарства
4.17.00-46 Місцевої, легкої і текстильної промисловості
4.17.00-47 Об’єктів обробної промисловості
4.17.00-48 Водоохолоджувального устаткування
4.17.00-49 Об’єктів харчової промисловості
4.17.00-50 Засобів автоматики об’єктів теплоенергогосподарства (котелень, теплопунктів)
4.17.00-51 Систем водоочисних споруд
4.17.00-52 Інформатизаційних систем
4.18 .00 Клас наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва: клас СС3 – значні наслідки,   клас СС2 – середні наслідки
4.19 .00 Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами
5.00.00 МОНТАЖ інженерних МЕРЕЖ
5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання
5.01.01 Водопроводу та каналізації
5.01.02 Опалення
5.01.03 Вентиляції і кондиціювання повітря
5.01.04 Газопостачання та газообладнання
5.01.05 Технологічних трубопроводів
5.01.06 Холодопостачання промислового
5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення
5.01.08 Автоматизації i контрольно-вимірювальних приладів
5.01.09 Зв’язку, сигналiзацiї,  радіо, телебачення, інформаційних
5.02.00 Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання
5.02.01 Водопостачання
5.02.02 Каналізації
5.02.03 Теплових і гарячого водопостачання
5.02.04 Газопостачання
5.02.05 Магістральних продуктопроводів
5.02.06 Електропостачання,  електроосвітлення
5.02.07 Зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
5.02.08 Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки
6.00.00 БУДІВНИЦТВО транспортних споруд
 6.01.00 Залізничних колій
6.02.00 Доріг автомобільних
6.03.00 Мостів, шляхопроводів, переходів
 6.04.00 Аеродромів та вертодромів
 6.05.00 Тунелів та метрополітенів
6.06.00 Місцевого транспорту
6.07.00 Вертикального транспорту  (ліфти, ескалатори, підйомники  тощо)
6.08.00 Клас наслідків (відповідальності) транспортних  споруд:  клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки
6.09.00 Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами
Украина онлайн